Image

Tjisse wint met OKK het IFK Jeu de Pelote

4 juli 2022

Het was een primeur voor kaatsvereniging OKK uit Bitgum; winnaar van het IFK Jeu de Pelote in Easterlittens!