Disclaimer

De informatie op deze website en andere informatie die we digitaal aanbieden (zoals e-mails) is met zorg samengesteld. We streven ernaar om de informatie zo actueel en correct mogelijk te houden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Gebruikers kunnen aan de geboden informatie geen rechten ontlenen. Tjisse Steenstra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die op welke manier dan ook ontstaan is door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie lig bij Tjisse Steenstra of haar licentiegevers, die toestemming hebben gegeven aan Tjisse Steenstra om (beeld)materiaal beschikbaar te stellen. Niets mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tjisse Steenstra op welke wijze dan ook, gebruikt, vermenigvuldigd, gekopieerd, gedownload of opgeslagen worden.

Links naar andere partijen

Op deze website komen mogelijk externe links voor. Deze links zijn geplaatst om extra informatie over bepaalde onderwerpen te verschaffen. Tjisse Steenstra is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die bezoekers ondervinden door het gebruik van deze links.